Představení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“