Představení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“

Starostům obcí představil Plzeňský kraj v prostorách plzeňské společnosti Omexom GA Energo nový dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“, do kterého mohou podávat žádosti do 31. května 2019 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/predstaveni-dotacniho-programu-podpora-obci-plzenskeho-kraje-pri-zajistovani-bezpecnosti https://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/3848.html

TOP EXPO 2018

6. ročník konference, 13. 3. 2018, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY Veselá Miloslava: Zahájení, Smart City – Společnost 4.0 Korytářová Jana: Aktivity MMR v agendě Smart Cities Staněk Peter: Průmysl 4.0 a tušení souvislostí Bezděkovský Jan: Infrastruktura a podpora e-mobility v ČR Horský Tomáš: Modulární systém pro nabíjecí stanice Čížek Pavel: Integrovaná doprava…