TOP EXPO 2018

6. ročník konference, 13. 3. 2018, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

Veselá Miloslava: Zahájení, Smart City – Společnost 4.0

Korytářová Jana: Aktivity MMR v agendě Smart Cities

Staněk Peter: Průmysl 4.0 a tušení souvislostí

Bezděkovský Jan: Infrastruktura a podpora e-mobility v ČR

Horský Tomáš: Modulární systém pro nabíjecí stanice

Čížek Pavel: Integrovaná doprava v Plzni a Plzeňském kraji

Brejcha Radim: Železnice – ekologická meziměstská a příměstská doprava pro rozvoj měst a krajů

Raška Petr: Využití staré „pražské“ trati jako cyklostezky Plzeň – Chrást

Kozler Radomír, Čechová Zuzana: Výhody spojení IN KARTY a Plzeňské karty – Interoperatilita

Špidla Aleš: Jak zajistit bezpečnost informačních a komunikačních systémů?

Bašek Petr: Zásady pro bezpečnost informačních a komunikačních systémů

Vaněk Jiří: Jak se bránit pokročilým hrozbám?

Sedláčková Klára: České Smart City v Izmiru, možnosti uplatnění poznatků z Izmiru v Plzni

Němeček Pavel: Smart řešení na klíč

TOP EXPO 2018