8. ročník letní školy Homo Economicus

Letní škola Homo Economicus se tento rok zaměřila na téma Smart City a Smart Region. Každý den představoval pomyslný rok studia na vysoké škole se vším, co ke studiu patří. Účastníci měli možnost poznat ve zkrácené formě realitu studia na vysoké škole včetně samostatné i týmové práce na projektech, jejich prezentace a obhajoby nebo zažít slavnostní předávání diplomů na závěr studia. Pro oživení výuky, která kombinovala teorii s praktickými ukázkami, navštívili účastníci laboratoř virtuální reality Fakulty strojní nebo si mohli vyzkoušet chytré technologie ve Smart City Polygonu při celodenní exkurzi.

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2287