Kyberneticka revoluce

Akce se uskutečňuje v akreditovaném Vědecko – technickém parku Plzeň, aktivní součásti národní sítě VTP v ČR. Ta je jednou ze základních součástí Systému Inovačního podnikání v ČR.

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (hlavní přednáškový sál PI), moderuje Marcela Augustová, Česká televize
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Jana Klementová, jednatelka BIC PlzeňIvo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
9:40 – 10:00 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 10:00 Roman Holý, Národní centrum Průmyslu 4.0David Kratochvíl, Platforma CEEInno a síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR
10:00 – 13:15 Jsme připraveni na socio-ekonomickou transformaci 4.0?
10:00 – 10:20 Odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmáchJiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnická asociace ČR
10:20 – 11:10 Panel Lidé pro novou éruMilan Edl, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnická asociace ČR

Martin Junek, MBTech Bohemia

11:10 – 11:25 Coffee break
11:25 – 12:15 Panel Management budoucnostiDaniel Choc, AIMTEC

Ota Koukolík, Alfmeier Automotive CZ

Jiří Vacek, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

12:15 – 13:00 Panel Bezpečnostní úskalí digitalizaceMartin Švejda, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Karel Polena, OMEXOM GA Energo

Tereza Šamanová, CzechInno/Svaz průmyslu a dopravy ČR

13:00 Ukončení přednáškové sekce
13:00 – 13:30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 14:00 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi

 

vštěva vzorového provozu s ukázkou úspěšného řešení důsledků Průmyslu 4.0 v praxi
13:30 – 14:00 Přesun do provozu Smart City Polygon (Na Střílně 1929/8, Plzeň – Bolevec)
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost návštěvy provozu Smart City Polygonu – vzorového provozu s ukázkou využití prvků Smart City v praxi a úspěšného řešení souvisejících bezpečnostních rizik

Kyberneticka revoluce CZ