Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ – výsledky 16. ročníku celostátní soutěže ČEEP