Areál Smart City Polygon – budoucnost veřejného prostoru

Pojem Smart City, tedy Chytré město, je hojně používaný, avšak velmi obecný. Ve zkratce jej lze popsat jako soubor moderních technologií, které by v budoucnu mohly a měly zlepšit život ve veřejném prostoru. Jeho problém je v jeho šíři a v tom, že si jej jako myšlenkový koncept dokážeme obtížně představit v praxi. A právě…