Kyberneticka revoluce

Místo konání : BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc  www.beacentrum.cz

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (konferenční sál Alfa), moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČRJan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, Platforma CEEInno a síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmáchJiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR
10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éruvýchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR

Tomáš Bubík, Katedra sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci

Kolektiv pod vedením Jiřího Burdy, zástupce ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické Olomouc

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:05 Panel Management budoucnostinové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Jan Hanuš, vedoucí EU Pointu Komerční banky

Karel Endlicher, ředitel závodu Brno-Slatina, ABB Česká republika

Vít Šumpela, kancelář Technologické agentury ČR

12:05 – 13:00 Panel Bezpečnostní úskalíkybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Olomouc

Karel Polena, technický manažer Smart City Polygonu

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR

13:00 Ukončení přednáškové sekce
13:00 – 13:30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi