VEŘEJNÝ PROSTOR

Chytrá lavička:

Solární lavičku CapaSitty lze využít k odpočinku, WiFi připojení a dobíjení mobilních zařízení skrze USB porty, či indukčně. Lavička funguje plně soběstačně, je napájená pomocí solárního panelu s integrovanou baterií, která vydrží až 14 dní bez slunečního svitu.

Inteligentní koše:

Inteligentní koš nabízí možnost optimalizace svozů odpadu a redukci objemu naplnění pomocí stlačování, nebo lisu. Systém je díky solárnímu panelu funkční i bez zapojení do elektrické sítě. Úsporné plánování svozových tras zmírňuje ekologickou stopu CO2, až 6x snižuje počet svozů a tím dochází k poklesu finančních nákladů až o 70 %.

Chytré pastičky na myši:

Smart deraBox neboli chytrá deratizační stanice řeší problémy se škůdci. Optimální rozestavění pastiček a nepřetržité sledování pohybu hlodavců, komunikace s technikem a přesné určení ohniska výskytu myší minimalizuje servisní návštěvy a okamžitě likviduje hlodavce bez užití toxických látek a rodenticidů.

Infopanely:

Digitální informační panel nahrazuje listinné podoby reklamních panelů, úředních desek, vývěsek, nástěnek atd. Jeho hlavní výhodou je on-line kompletní dálkový dohled a řízení, úsporný provoz s programem řízení spotřeby, volitelný design a možnost konfigurace s WiFi pointem, kamerou, SoS tlačítkem, aplikací TYFLO atd. Panely mohou být pro použití vnitřní, vnější v přístřešku a pro venkovní užití s odolností proti dešti, sněhu i ledu.

  • IIPO – Inteligentní informační panelový označník představuje nejmodernější zákaznické interaktivní řešení pro cestující a návštěvníky. Je vhodný do MHD, nádraží, turistických center a zájmových zón. Informuje okolí o zpoždění, výluce, krizových situací, zobrazuje reklamy, videa, jízdní řády, vše s možností okamžité změny. Lze využít i ke statistickému vyhodnocení počtu čekajících cestujících.
  • EUD – Elektronická úřední deska pro obce a města zobrazuje ve volitelných intervalech dokumenty, obrázky a videa. Může reagovat na přítomnost osob v dosahu, přenáší obousměrné obrazové a zvukové informace dle konkrétních potřeb zákazníka.
  • EMP – Elektronický marketingový panel plní funkci interaktivní reklamní tabule. Konfigurace je zcela volitelná podle zadání zákazníka.