IoT

Co je to IoT – Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

V areálu je umístěno environmentální čidlo TESLA.

  • Umožňuje integraci různých IoT zařízení
  • Podporuje mnoho protokolů a formátů pro přenos IoT dat
  • Cloudová platforma je robustní, vysoce dostupná a škálovatelná
  • Pro vizualizaci a monitoring používáme Grafana a Prometheus
  • Různé komunikační technologie
  • Jedna společná metrická databáze pro každého uživatele 
  • Podpora více zákazníků, každý zákazník může mít více projektů
  • Veškerá data jsou přístupná přes API rozhraní