INFORMAČNÍ LED OBRAZOVKA

Barevný panel pro zobrazení informací ze Smart city technologií – např. informace o parkovacích místech, informace o prostředí a počasí.