FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA S BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM

Na střeše nové budovy jsou umístěny fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Ta je rozdělena na tři části. První slouží k ohřevu teplé užitkové vody. Druhá je určena pro napájení klimatizačních jednotek a infrapanelu umístěné v dohledovém centru. Třetí FVE je napojena přes bateriové uložiště a slouží pro vlastní spotřeba Smart City Polygonu. U Třetí FVE v případě, že je vyrobeno větší množství energie, než je v danou chvíli spotřebované, tak se přebytek uloží do baterií.