DOHLEDOVÉ CENTRUM

Dohledové centrum je považováno za „mozek“.  Odtud se celý polygon ovládá, nastavuje a zde se shromažďují a vyhodnocují data sloužící k plánování.

K ovládání všech technologií slouží pouze jedno rozhraní. To je zároveň schopno tvořit vazby mezi jednotlivými technologiemi. Systém umožňuje vytvářet workflow a naprogramovat automatické reakce.

V datovém centru jsou zároveň instalovány systémy pro inteligentní ovládání budov. Je tak možné kontrolovat a řídit vnitřní prostředí dohledového centra  – teplotu, vlhkost, CO2, svítidla, zásuvky, klimatizaci, venkovní rolety, měření spotřeby, apod.

Do systému jsou zapojena také bezpečnostní čidla (pohyb, záplava, dveřní kontakty, kouř).