DETEKCE PRŮJEZDU A MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL

Pomocí tohoto systému je možné měřit rychlost jedoucích vozidel v obou směrech na pouhých třech metrech. Navíc je možné měřit průjezd vozidel v dané lokalitě. informace je možné okamžitě přenášet na světelnou tabuli.