APLIKAČNÍ PLATFORMA

Aplikační platforma je považována za „mozek“.  Odtud se celý polygon ovládá, nastavuje a zde se shromažďují a vyhodnocují data sloužící k plánování.
K ovládání všech technologií slouží pouze jedno rozhraní. To je zároveň schopno tvořit vazby mezi jednotlivými technologiemi. Systém umožňuje vytvářet workflow a naprogramovat automatické reakce.
Aplikační platforma také slouží k integraci všech komponent a komunikačních protokolů jednotlivých senzorů, strojů, spotřebičů či dalšího zařízení. Souhra monitoringu, energetického managementu a řízení všech systémů z jednoho centra umožňuje provázání a tvorbu automatizovaných reakcí, dále také vyhodnocování spotřeby všech druhů energií a řízení čtvrthodinového maxima.
Uživatel platformy si může každé zařízení přidat a flexibilně spravovat sám, například přes mobilní telefon, tablet, PC, či na lokálních panelech.