EXKURZE CHYTRÝ VENKOV

Kombinovaná tuzemsko-zahraniční exkurze byla organizována za účelem načerpání příkladů dobré praxe ve venkovských oblastech s aspektem na koncept Smart Village.