PERIMETRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Perimetrický zabezpečovací systém slouží ke střežení obvodového oplocení a venkovních prostor.

Princip funkce tohoto detekčního systému je založen na vyhodnocení mechanických ruchů pomocí senzorického kabelu.

Tento speciální kabel prochází celou střeženou zónou a je napojen na vyhodnocovací prvky. Systém tak vyvolá poplach, pokud se narušitel pokusí přelézt přes plot, narušit jeho integritu třeba prostříháním, nadzvednout pletivo nebo konstrukci plotu či podobně narušit střežený prostor.