INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V areálu jsou nainstalovány dva typy osvětlovacích bodů – sodíkové výbojky a LED svítidla ve dvou variantách.

  • Sodíkové výbojky – nejrozšířenější osvětlovací bod – jsou nainstalovány pro prezentaci a porovnání aktuální spotřeby výbojkového svítidla.
  • LED svítidla s pohybovým senzorem – svítidla jsou nastavená na nižší hladinu výkonu, po detekci pohybu se svítidlo automaticky rozsvítí na 100 % výkonu.
  • LED svítidla se systémem CITY TOUCH – systém CITY TOUCH je inteligentní pasport veřejného osvětlení, kde je každé svítidlo ukotveno v mapovém podkladu. Svítidla je možné jednotlivě nebo po skupinách ON-LINE řídit a monitorovat.