INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V areálu jsou nainstalovány dva typy osvětlovacích bodů – sodíkové výbojky a LED svítidla ve dvou variantách. Dále byl areálu osazen inteligentní stožár veřejného osvětlení.

  • Sodíkové výbojky – nejrozšířenější osvětlovací bod – jsou nainstalovány pro prezentaci a porovnání aktuální spotřeby výbojkového svítidla.
  • LED svítidla s pohybovým senzorem – svítidla jsou nastavená na nižší hladinu výkonu, po detekci pohybu se svítidlo automaticky rozsvítí na 100 % výkonu.
  • LED svítidla se systémem CITY TOUCH – systém CITY TOUCH je inteligentní pasport veřejného osvětlení, kde je každé svítidlo ukotveno v mapovém podkladu. Svítidla je možné jednotlivě nebo po skupinách ON-LINE řídit a monitorovat.
  • Inteligentní stožár veřejného osvětlení – stožár je vybaven LED svítidel s automatickou regulací jasu, bezpečnostní on-line kamerou, WIFI hotspotem, dobíjecí stanicí pro elektrokola nebo elektromobily a čidlem pro měření ovzduší.