INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V areálu jsou nainstalovány tři typy osvětlení – sodíkové výbojky, LED svítidla a BIODNAMICKÉ lampy. Dále byl do areálu osazen inteligentní stožár veřejného osvětlení.
Biodynamická svítidla jsou šetrná k živým organismům v přírodě hlavně díky absenci škodlivé modré složky v průběhu nočních hodin. Svítidla po setmění svítí teplotou denního bílého světla a plynule přecházejí do teplého světla, kterým svítí v průběhu noci do ranních hodin. V tuto dobu lze nastavit úsporný režim se snížením spotřeby energie. Biodynamické osvětlení je vhodné především do parků, sídlišť, náměstí, škol, nemocnic, CHKO atp.