OMEXOM GA Energo má novou „rychlodobíječku“

Novou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily v těchto dnech uvedla do provozu společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem v Plzni. Díky nové dobíječce bude možné elektromobily využívat pětkrát více než při dobíjení z běžné elektrické sítě

Hlavním cílem tohoto projektu, je zefektivnění provozu již vlastněných tří elektromobilů značky e-Golf. „Instalací rychlodobíjecí stanice se výrazně sníží dobíjecí čas těchto elektrovozidel. Znamená to, že budou daleko výrazněji využívány k jízdám do okolí v průměru 80 km z areálu společnosti. Předpokládáme, že automobily tak budou k dispozici denně pro jízdy minimálně pětkrát více než při dobíjení z běžné elektrické sítě,“ říká generální ředitel společnosti OMEXOM GA Energo Zdeněk Židek a dodává, že tím dojde nejen k úsporám za pohonné hmoty, ale také k poměrně velkému snížení emisí CO2, které produkují konvenční vozidla se spalovacími motory.

Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily byla naistalována v rámci projektu Podpora elektromobility ve společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. (reg. č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010867) za podpory EVROPSKÉ UNIE, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurence schopnost a MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Celkové způsobilé výdaje: 562 463, 06 Kč (pozn. snížené o korekci); Výše dotace: 309 354, 68 Kč; Termín realizace: 27. 9. 2017 – 12. 4. 2018